Totaal: 0,00 €

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

1. VERKOPER

De webwinkel Kinderkleding.expert is eigendom van Mothermoo.se bvba met maatschappelijke zetel te Gijsbeekstraat 63A, 2811 Hombeek, België. BTW BE0478 785 961. Verder wordt naar Kinderkleding.expert verwezen als zijnde de ‘Verkoper’.

2. VERKOOPSOVEREENKOMST

De verkoopsovereenkomst komt tot stand tussen de Verkoper en de meerderjarige opdrachtgever (de 'Koper'), op het ogenblik dat de orderbevestiging bij de opdrachtgever op het scherm verschijnt. Ieder die een bestelling plaatst bij de Verkoper, verklaart zich akkoord met deze verkoopsvoorwaarden. Het electronisch bewijs (bijvoorbeeld : e-mail, backups, ...) wordt door alle betrokken partijen aanvaard binnen het kader van de verkoopsovereenkomsten en relaties.

3. BESTELLING

Door een bestelling bij de Verkoper te plaatsen gaat de Koper akkoord met de verkoops-, leverings- en betalingsvoorwaarden. De Verkoper behoudt het recht om bestellingen, een gedeelte van de bestellingen of klanten te weigeren of een bestelling onvolledig te leveren. Voor niet-geleverde producten zal de Koper hierover een mail ontvangen van de Verkoper. Te veel betaalde producten worden desgevallend terugbetaald. De Verkoper is slechts gebonden aan een bestelling nadat de Verkoper bevestigd heeft of nadat de Verkoper met de uitvoering begonnen is. Bij het plaatsen van de bestelling deelt de Koper zijn naam, adresgegevens en betaalinformatie mee. De Koper garandeert dat deze door hem meegedeelde gegevens waarheidsgetrouw zijn.

4. PRIJZEN EN PRODUCTINFORMATIE

Alle prijzen zijn in Euro, inclusief 21% BTW, exclusief verzendingskosten en zijn onder voorbehoud van druk- en zetfouten. Voor de gevolgen van druk- en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Alle prijzen gelden per stuk, tenzij anders is aangegeven. Verzendingskosten worden duidelijk apart aangegeven. Voor een bestelling gelden altijd de prijs en de actie die op het moment van bestelling worden vermeld. De Verkoper houdt zich het recht voor de prijzen van de producten en de productinformatie te wijzigen en te corrigeren. Indien korte tijd later een al aangeschaft product afgeprijsd blijkt te zijn, kan er geen aanspraak worden gemaakt op terugbetaling van het prijsverschil. Aanbiedingen zijn slechts geldig zolang de voorraad strekt en/of gedurende de daarvoor aangegeven looptijd. De Verkoper tracht de productomschrijvingen en het fotomateriaal zo duidelijk en correct mogelijk te maken. Informatie over de artikelen (bijvoorbeeld maten en materialen), betreft altijd indicatieve informatie en kleurschakeringen op de foto kunnen licht afwijken van echte kleuren. Wanneer artikelen kleiner of groter tailleren dan gewoonlijk, wordt dit in de mate van het mogelijke op de site vermeld. De Koper kan steeds bijkomende uitleg krijgen over het aanbod door de Verkoper te contacteren. De Verkoper kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor de gevolgen van het gebruik van de gekochte producten.

5. BETALING

De Verkoper werkt voor een veilige betaalomgeving samen met partner Mollie. Dit betaalplatform is geïntegreerd in de Kinderkleding.expert-webshop. Betaling kan gebeuren via creditcard (Visa of Mastercard), via Bancontact/Mister Cash, KBC/CBC pay button, Belfius Direct net, iDEAL en Sofort banking. Meer informatie over Mollie kan je vinden op www.mollie.com.

6. LEVERING EN VERZENDING

6.1 LEVERING

De Verkoper tracht een zo snel mogelijke levering te verzekeren. In “6.2.” tracht de Verkoper een indicatie te geven van de levertermijnen. Deze termijnen zijn echter indicatief en worden louter als aanwijzing gegeven. De Verkoper kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor vertragingen die worden opgelopen, buiten de wil van de Verkoper om. De Koper bezorgt aan de Verkoper het leveringsadres. Indien dit adres foutief blijkt te zijn, valt dit onder de verantwoordelijkheid van de Koper en kunnen er extra kosten worden aangerekend. In geval van niet-levering van de goederen worden de eventueel door de Koper betaalde sommen terugbetaald zonder interest of andere vergoeding.

6.2 LEVERINGSTERMIJN

Zodra de Verkoper de betaling heeft ontvangen, wordt het pakje verzendklaar gemaakt. Binnen de 1 tot 2 werkdagen , na ontvangst van de betaling versturen we het pakje, met behulp van Bpost. De Verkoper kan niet aansprakelijk gesteld worden voor vertragingen, schade of verlies opgelopen bij de verzending door Bpost. Overeenkomstig de wet “kopen op afstand” bedraagt de maximale levertijd dertig dagen, tenzij anders overeengekomen. Indien deze leveringsperiode niet haalbaar is, dient de Verkoper de Koper hiervan tijdig te verwittigen en heeft de Koper het recht de bestelling te annuleren, zonder bijkomende kosten. Eventueel reeds betaalde bedragen worden in dat geval binnen de dertig dagen terugbetaald. De Verkoper heeft het recht gedeeltelijke leveringen te verrichten.

6.3 VOORRAAD

De Verkoper probeert om steeds voldoende voorraad te voorzien en deze up-to-date te houden. Echter is het niet altijd mogelijk om alle producten steeds op voorraad te hebben.

6.4 VERZENDKOSTEN

De Verkoper houdt zich het recht voor om de verzendingstarieven aan te passen indien nodig. Verzendingskosten staan steeds duidelijk vermeld op de orderbevestiging en op de factuur.

6.4.1 BELGIE

Voor een bestelling betaalt u 5.95 EURO verzendingskosten.

6.4.2 REST VAN EUROPA EN USA

U betaalt volgende verzendingskosten voor de respectievelijke landen:

Luxemburg 5.95 EURO
Nederland 5.95 EURO
Duitsland 5.95 EURO
Frankrijk 6.95 EURO
Groot-Brittanië 7.95 EURO
Denemarken 12.95 EURO
Finland 14.95 EURO
Italië 12.95 EURO
Oostenijk 12.95 EURO
Polen 12.95 EURO
Portugal 14.95 EURO
Spanje 12.95 EURO
Zweden 12.95 EURO
Zwitserland 15.95 EURO
USA 12.95 EURO

 

6.4.3 REST VAN DE WERELD

U betaalt 19.95 EURO verzendingskosten.

7. KLACHTEN EN RETOURNEREN VAN AANGEKOCHTE ARTIKELEN

7.1.

Indien de Koper niet tevreden is over de aankoop of indien een artikel bij aankomst beschadigd is, dan biedt de Verkoper aan de Koper de mogelijkheid het artikel binnen een termijn van tien werkdagen na ontvangst van de bestelling terug te bezorgen. De Koper dient het te retourneren artikel aan te melden via zijn klantenlogin op de webwinkel van de Verkoper. De Koper print de retouraanmelding af. Het artikel dient binnen een termijn van tien werkdagen in de originele verpakking te worden terugbezorgd, inclusief aangehecht prijskaartje/etiket/label in onbeschadigde en ongebruikte toestand, alsook rookvrij, samen met de pakbon, de afgeprinte retouraanmelding en voldoende gefrankeerd t.a.v. Mothermoo.se bvba, Bloemendal 3, 1700 Dilbeek, België. De Koper kan een retourlabel van Bpost aankopen en afprinten via de webwinkel van de Verkoper voor 4,50 EURO. Niet aangemelde retourzendingen zullen niet worden gecrediteerd. Artikelen gekocht tijdens de soldenperiode kunnen níet geretourneerd worden.

7.2

Artikelen die worden terugbezorgd onder de voorwaarden zoals beschreven in punt 7.1, worden binnen een termijn van tien werkdagen door ons terugbetaald.

7.3

De Verkoper houdt zich het recht voor retourzendingen te weigeren bij het vermoeden dat de artikelen reeds zijn gebruikt of bij vermoeden van schade aangebracht door schuld anders dan de Verkoper of de leverancier van het artikel.

7.4

De Verkoper controleert alle artikelen voor deze verstuurd worden en zorgt voor een degelijke verpakking, de Koper verbindt zich ertoe de bestelling te controleren bij levering. Aanvaard nooit verpakkingen die duidelijk beschadigd zijn bij het transport en controleer de zending onmiddellijk bij ontvangst. De Verkoper controleert iedere zending voor ze de deur uitgaat. Indien de Koper toch schade vaststelt aan de bestelde artikelen, dan vraagt de Verkoper daarvan onmiddellijk op de hoogte gebracht te worden, indien mogelijk vraagt de Verkoper ook een foto door te mailen van het beschadigde artikel. Gooi als Koper nooit de postverpakking weg voor je hebt vastgesteld dat de zending in goede staat is en stuur nooit een reeds ontvangen pakket terug zonder de Verkoper vooraf te contacteren.

7.5

Indien u een klacht heeft, stuur ons dan een bericht via ons online platform (je klantenlogin) of via mail naar hello@mothermoose.be. Iedere klacht wordt serieus behandeld en we trachten samen tot een voldoeninggevende oplossing te komen.

7.6

Een artikel ruilen kan niet. U retourneert het niet gewenste artikel en plaatst een nieuwe bestelling.

8. VERZAKINGSRECHT

De Koper heeft als consument het recht om de Verkoper mee te delen dat hij afziet van de aankoop (wettelijke bepalingen in verband met verkoop op afstand, opgenomen in de Wet van 6 april 2010), zonder betaling van een boete en zonder opgave van motief binnen de 14 kalenderdagen vanaf de dag die volgt op de levering. Indien u zich op deze mogelijkheid wilt beroepen, moet u de goederen op eigen risico en kosten terugsturen naar Mothermoo.se bvba, Bloemendal 3, 1700 Dilbeek, België. Voor het terugzenden van de goederen gelden eveneens dezelfde voorwaarden (ongebruikte toestand, verpakking en dergelijke) zoals vermeld onder artikel 7.

9. PRIVACY

De Verkoper maakt gebruik van cookies. Cookies bestaan uit een standaard internet technologie die het mogelijk maakt bepaalde informatie op te slaan en te ontsluiten op het systeem van de gebruiker. Cookies kunnen niet worden gebruikt om personen te identificeren, een cookie kan slechts een machine identificeren. Iedere internetgebruiker kan zijn computer zodanig instellen dat cookies niet worden geaccepteerd. Indien uw computer geen cookies accepteert is het mogelijk dat u problemen zult ondervinden tijdens de bestelprocedure. Bestellen bij de Verkoper vereist dat u de Verkoper uw klantgegevens bezorgt. De Verkoper gebruikt deze gegevens voor de administratie van de bestelling, het beheer van bestellingen, leveringen en facturen, het opvolgen van betalingen, en tot slot voor marketing en reclamedoeleinden. Uw gegevens worden niet doorgegeven, verhuurd of verkocht aan derden. U heeft als Koper steeds recht op inzage en verbetering van deze gegevens.

10. AANSPRAKELIJKHEID

De Verkoper kan niet aansprakelijk worden gesteld wanneer producten niet kunnen worden geleverd of bij het niet of onvoldoende functioneren van de website.

11. EIGENDOMSRECHT

De Verkoper blijft volledig eigenaar van een verkocht artikel tot het moment waarop de koopprijs volledig is voldaan.

12. SCHENDBAARHEID

Indien een artikel van deze voorwaarden wordt nietig verklaard, zal deze nietigheid de geldigheid van de overige artikelen niet aantasten.

13. TOEPASSELIJK RECHT

Op alle overeenkomsten tussen de Verkoper en de Koper is het Belgisch recht van toepassing. De Belgische rechtbanken zijn exclusief bevoegd.